Briga o porodici

porodica1

Položaj porodice u Srbiji je danas lošiji nego ikada. Kao posledica nedovoljne brige države i društva, porodice u Srbiji su u velikoj duhovnoj, ekonomskoj, zdravstvenoj, moralnoj, kulturnoj i obrazovnoj krizi i na udaru novih antiporodičnih ideologija, što za posledicu ima krizu društva u celini. Preživljavamo demografsku katastrofu: broj građana Srbije svake godine je manji za 35.000 stanovnika. Nedostaje politička volja da se porodica vrati gde joj je i mesto – na prvo mesto, u centar društvene i političke odgovornosti.

Šta će Dveri uraditi?

Ministarstvo za brigu o porodici
Obrazovaćemo Ministarstvo za brigu o porodici i Nacionalni savet za populacionu politiku; Narodna Skupština će usvojiti Nacionalnu strategiju populacionog razvoja.
Zakon o zaštiti prezaduženih porodica
Donećemo Zakon o zaštiti prezaduženih porodica, koji će onemogućiti oduzimanje porodičnog doma.
Podsticaj i pomoć povratnicima na selo
Za porodice koje hoće da se vrate na selo uvešćemo podsticaj od 10.000 evra bespovratno, kao i dodeljivanje obradivog zemljišta na korišćenje.
Majčinski kapital
Porodice sa više dece dobiće majčinski kapital: besplatnu zemlju i državnu pomoć za izgradnju kuće.
Zaštita prava roditelja
Zaštitićemo pravo roditelja da slobodno odlučuju o obrazovanju i vaspitanju svoje dece.
Sprečavanje diskriminacije žena
Krivično ćemo goniti sve poslodavce koji vrše diskriminaciju žena pri zapošljavanju na osnovu bračnog statusa i u zavisnosti od broja postojeće ili planirane dece.
Materinstvo kao zanimanje
Za svaku nezaposlenu majku koja je rodila troje i više dece sleduje nacionalna penzija. Materinstvo će imati status zanimanja.
Strategija borbe protiv bele kuge
Narodna Skupština će usvojiti Nacionalnu strategiju populacionog razvoja.
Dodatna novčana pomoć porodicama
Povećaćemo dečiji dodatak, ukinućemo porez na dečije potrepštine, uvećaćemo nadoknade za porodiljsko odsustvo i materinski dodatak, uvešćemo fleksibilno radno vreme za majke sa više dece.
Podizanje svesti o značaju porodice
Kao jedan od prioriteta politike postavićemo podizanje svesti o značaju porodice, majčinstva, očinstva, detinjstva, trudnoće i lepote deteta u majčinom stomaku.
Konkretna pomoć samohranim porodicama
Rešićemo egzistencijalne probleme sa kojima se suočavaju samohrane porodice – porodice u kojima nijedan član nije zaposlen.
Zabrana promocije homoseksualizma
Zabranićemo promociju homoseksualizma maloletnim licima i borićemo se protiv antiporodičnih ideologija.
Upoznavanje sa posledicama abortusa
U sredstvima masovnog informisanja pokrenućemo kampanju upoznavanja stanovništva sa životom deteta u prenatalnom periodu, kao i sa posledicama abortusa po život i zdravlje nerođene dece, majki, očeva i porodice u celini.
Posebna briga za stare
Besplatna gerontološka i volonterska omladinska služba na terenu brinuće za vaše najstarije članove porodice, posebno staračka i samačka domaćinstva.