Direktor pokreta

Direktor pokreta

Slobodan Dimović

Aleksandar Tanasković

Direktor pokreta

Rođen 1974. godine u Beogradu. Oženjen, otac dvoje dece. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Čačku.

U Dverima je od 2011. godine. Obavljao je više značajnih funkcija: koordinator za Zapadnu Srbiju, oblasni koordinator za Moravičku oblast, član Ekonomskog saveta, odbornik u Skupštini grada Čačka, od 2012. godine, a od oktobra 2015. godine je na poziciji predsednika Izvršnog odbora..

Biografija

Direktor Pokreta je odgovoran za finansijsko poslovanje Pokreta, podnošenje izveštaja i vođenje knjiga Pokreta i ovlašćen je da kontaktira sa nadležnim državnim organima. On organizuje, upravlja i rukovodi radom pomoćnih službi Pokreta koje vrše administrativne i finansijske poslove, potpisuje finansijska dokumenta, odobrava otvaranje podračuna i izradu pečata teritorijalnim organima Pokreta.