Ekonomska rešenja

porodica1

Kriza je u Srbiji vidljiva u svakom segmentu društvenog života. Nezaposlenost raste, baš kao i kriminal, korupcija i razni vidovi društvene patologije. Kod svih slojeva stanovništva raste nezadovoljstvo, koje se ispoljava od rezignacije, preko društvene apatije do izostanka identifikovanja sa sopstvenom zemljom. Broj onih koji napuštaju Srbiju je sve veći. Pogrešnom ekonomskom politikom, koja je bila pod patronatom „savetnika“ iz EU, MMF-a i Svetske banke, vlast je ukinula sve carine na uvoz strane robe, rasprodala domaća preduzeća, zadužila državu kod inostranih kreditora, a tim i drugim našim parama stranim „investitorima“plaćala da „investiraju“ u srpsku privredu.

Šta će Dveri uraditi?

Oporavak domaće privrede i poljoprivrede
Ulaganja države isključivo u domaću proizvodnju
Otpis i reprogram dugova
Raskinuti štetne ugovore sa EU i MMF-om
Osnivanje Investiciono-razvojne banke
Kontrola tokova novca
Reforma poreskog sistema
Zaštita domaćeg tržišta
Stvaranje realnih novih radnih mesta
Nove neuslovljene investicije
Upošljavanje domaćih preduzeća
Uređenje tržišta rada
Ulaganje u nerazvijena i uništena područja
Reforma PIO fonda
Sprečavanje dalje rasprodaje Srbije
Razvoj Srbije kao poželjne turističke destinacije
Otpis i reprogram dugova građana Srbije
Vraćanje otetog dela plata i penzija