Povratak selu i poljoprivredi

porodica1

U proteklih 25 godina pogrešna državna poljoprivredna politika i katastrofalne privatizacijedovele su do toga da su danas svi subjekti u agroindustriji doživeli pad produktivnosti, a domaći poljoprivrednici izgubili računicu da se bave poljoprivredom. Država mora postati pokretač razvoja celokupnog agrarnog ambijenta, jer poljoprivreda može postati jedna od najperspektivnijih, najkonkurentnijih i najprofitabilnijih grana srpske privrede.

Šta će Dveri uraditi?

Nacionalna strategija razvoja
Razvoj domaće poljoprivredno-prehrambene industrije
Povećanje budžeta za poljoprivredu
Ulaganje u razvoj porodičnih gazdinstava
Obnova poljo-kombinata i zadrugarstva
Zakon o preispitavanju privatizacija
Kompletna obrada poljoprivrednog zemljišta
Da zemlja ostane naša
Zabrana GMO semena i hrane
Podsticaji za povratak na selo
Formiranje Agrarne banke Srbije
Povećanje izvoza u Rusiju