Vraćamo državu narodu

porodica1

Urušavanje Republike Srbije se sprovodi kroz aktuelni proces sprovođenja reforme domaćeg pravnog sistema po nalogu iz EU. Počev od 2000. godine država postepeno gubi svoje tradicionalne funkcije, ne štiti ustavne vrednosti i zapostavlja izvršenje ustavnih dužnosti, prihvata i usvaja štetna pravila i pravna rešenja neproverena u domaćoj praksi i povećava paradržavnu birokratiju osnivanjem različitih regulatornih tela i agencija. Izvršeno je kršenje Ustava zaključenjem Briselskog sporazuma. Postojeći izborni sistem je loš – nema slobodnih medija i slobodnih izbora. Korupcija, organizovani kriminal i instrumenti partijske države razaraju svaki pokušaj jačanja pravnog poretka i pravne svesti. Sudije, javni tužioci i državni službenici su pod stalnim pritiscima partijskog aparata. Radi rešavanja svih aktuelnih problema u ovoj oblasti Dveri će težiti ostvarenju glavnog cilja: da državu vratimo narodu.

Šta će Dveri uraditi?

Prekid puta u EU
Donećemo odluku o prekidu i zamrzavanju procesa pristupanja EU.
Poništiti štetne međunarodne sporazume
Oglasićemo protivpravnim i ništavim sve domaće normativne akte i međunarodne sporazume koji nisu u skladu sa ustavnopravnim poretkom Republike Srbije.
Kazniti odgovorne
Zakonski ćemo sankcionisati sve odgovorne za kršenje Ustava.
Sprečavanje štetnih pokušaja izmene Ustava
Sprečićemo svaki štetan pokušaj najavljene izmene važećeg Ustava, a posebno ustavne preambule u kojoj se konstatuje da su Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije.
Zakon o zaštiti prezaduženih porodica
Donećemo Zakon o zaštiti prezaduženih porodica i porodičnim ljudima omogućiti novi finansijski početak, jer niko neće moći da im oduzme i proda porodični dom, kao i sredstva koja su namenjena izdržavanju porodice, a naplata dugova će biti delom otpisana i drugim delom odložena dok porodica ne bude iznova platežno sposobna.
Sprečiti izborne krađe
Izmenićemo izborne propise i sprečiti sve vidove izbornih zloupotreba i neregularnosti. Sankcionisaćemo izborne krađe svih vrsta.
Preispitivanje pravosuđa
Preispitaćemo dalje funkcionisanje novih pravosudnih profesija (privatnih izvršitelja i javnih beležnika).
Zaštita sudija od pritisaka
Zaštitićemo sudije i javne tužioce od političkih pritisaka, a omogućiti sudijskim i javnotužilačkim pomoćnicima da imaju prednost u izboru na pravosudne funkcije.
Ukidanje paradržavnih regulatornih tela
Ukinućemo paradržavna regulatorna tela i agencije, jer se zloupotrebljavaju za partijsko zapošljavanje.
Stručnost i obraz ispred politike
U državnu upravu ćemo vratiti stručnost i izdići je iznad svake politike. Oslobodićemo državna preduzeća od partijskih parazita.
Zakon o ispitivanju porekla imovine
Donećemo Zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1990.godine.
Zakon o agentima stranog interesa
Donećemo Zakon o agentima stranog interesa i kontroli finansiranja NVO iz inostranstva.
Ukidanje čipovanih dokumenata
Ukinućemo čipovanje ličnih karata i drugih javnih isprava.
Ukidanje suvišne birokratije
Zalažemo se za ukidanje suvišne pokrajinske birokratije u Vojvodini.