Žena će spasiti Srbiju

porodica1

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, stopa nezaposlenosti majki koje imaju decu mlađu od 15 godina starosti iznosi 42,1 odsto. Zaposlene žene za svoj rad primaju i za trećinu manje novca nego što bi za isti rad bili plaćeni muškarci. Prava trudnica, porodilja, majki više dece i samohranih majki veoma su mala. Žena koja ne može da nađe posao ili odluči da se posveti svojoj porodici obavlja celodnevni posao koji nije vrednovan i nije cenjen; te žene su ostavljene bez adekvatne socijalne zaštite i bez sopstvenih prihoda. Po broju žena obolelih od raka dojke Srbija zauzima drugo mesto u Evropi. U Srbiji svakoga dana umire po jedna žena, a četiri ih se razboli od raka grlića materice. Lažni feminizam je doveo ženu u neprirodno tešku situaciju da usled nepotrebnog poistovećivanja sa muškarcima ona radi teške poslove uz sve majčinske i porodične potrebe i obaveze koje je čekaju kod kuće.

Šta će Dveri uraditi?

Pravo na izbor majki sa više dece
Jednaki uslovi za rad
Puna zaštita od nasilja
Porodica na prvom mestu
Posebni programi obrazovanja žena
Žena će spasiti Srbiju